Privacy- en
cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd 21 december 2020.

Beste bezoeker,

Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om jou duidelijk te maken dat wij privacy en alle persoonsgegevens waarmee we in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring willen we jou goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op met JuriBlox B.V.: +31 20 229 33 45 of info@lynnlegal.ai.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Dienstverlening
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor juridische oplossingen en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

 

Account
Om van bepaalde onderdelen van onze dienst gebruik te kunnen maken, moet je een account aanmaken. Je geeft dan informatie over jezelf op, zoals jouw naam en je kunt een wachtwoord kiezen en een gebruikersnaam aanmaken door een e-mailadres op te geven. Met deze gegevens maken wij een account voor de JuriBlox oplossingen aan, waarmee je kunt inloggen. De admin-gebruiker kan hier nog een autorisatieniveau aan koppelen. Wij houden bij wat je binnen JuriBlox hebt geüpload, gedownload en gegenereerd en wanneer je dit hebt gedaan (logging), zodat daar bewijs van is.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou of jouw werkgever gesloten hebben. Wanneer we jouw gegevens verwerken in opdracht van jouw werkgever, zijn wij verwerker van jouw gegevens. Heb je hier bezwaar tegen? Neem dan contact met ons of jouw werkgever op. Wij bewaren deze informatie tot jij of je werkgever het account opheft.

 

Contact
Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website, per e-mail, telefonisch of bijvoorbeeld via de chatfunctie in het portaal. Je kunt ons vragen stellen, (informatie-)aanvragen doen en jouw bedrijf inschrijven voor onze dienst.

Om contact met jou op te kunnen nemen en te voldoen aan jouw verzoek om contact op te nemen (uitvoering van de overeenkomst) vragen wij om jouw naam, bedrijfsnaam, (zakelijk) e-mailadres en telefoonnummer. Tevens kun je in het opmerkingenvlak een bericht meesturen, waar je mogelijk andere persoonsgegevens in vermeldt. Wij bewaren deze informatie tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad.

 

Nieuwsbrief
Wij hebben een (wekelijkse/maandelijkse) nieuwsbrief die we naar onze klanten versturen. Dit doen we op basis van de overeenkomst die we met jou of je werkgever hebben gesloten, om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de portal. Het is ook mogelijk dat je je via onze website hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van je toestemming. Het is mogelijk om je weer af te melden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken we je naam, e-mailadres en bedrijfsnaam. Wij bewaren deze informatie totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, of wanneer jij of jouw werkgever geen klant meer bij ons bent resp. is.

 

Brochure downloaden
Via onze website kun je een brochure downloaden waarin meer informatie staat over onze dienstverlening. Om de brochure aan je te kunnen verstrekken, verwerken wij jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer (uitvoering van de overeenkomst).

Wij bewaren deze informatie tot maximaal 1 jaar nadat de brochure aan jou is verstrekt.

 

Blogs
Op onze website publiceren wij verschillende blogs. Op die manier kunnen wij onze websitebezoekers, klanten en anderen informeren over diverse onderwerpen. Indien je een blog schrijft voor JuriBlox dan werken wij jouw naam, foto en de inhoud van de blog (uitvoering van de overeenkomst).

Wij bewaren jouw gegevens zolang als het onderwerp nog relevant is, maar met een maximum van 10 jaar na publicatie.

 

Solliciteren
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, contact- en adresgegevens, curriculum vitae, motivatiebrief, salarisindicatie, referenties en eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie.

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat we contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog 1 jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mailbericht te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)
Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf), als wij dat met jou hebben afgesproken, als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als je daar toestemming voor hebt gegeven of als wij daar een gerechtvaardigd belang toe hebben. Om de overeenkomst uit te voeren maken wij in ieder geval gebruik van de diensten van:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Leverancier van telecommunicatiediensten
 • Extern ingehuurde consultants
 • De partij die onze nieuwsbrieven verstuurt
 • Marketingbedrijven
 • De partijen die cookies aanleveren (zie hieronder)

 

Cookies

Wij maken via de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw apparaat (pc, tablet of smartphone) wordt opgeslagen, zodat je herkend kunt worden. Wij gebruiken enkel functionele en analytische cookies.

 • Functionele cookies zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren.
 • Analytische cookies zijn cookies die informatie verzamelen over de kwaliteit of effectiviteit van een website om deze vervolgens te kunnen verbeteren.

 

CookieSoortDoelBewaartermijn
Google Tag Manager

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

FunctioneelMet deze cookies kunnen wij plug-ins en cookies van Google makkelijk installeren op onze website.Sessie
Google Analytics

 

 

Google LLC, Verenigde Staten

 

Privacy Shield

 

Privacyverklaring

AnalytischCookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

– een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

– Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

– verder geen gegevens delen met Google; en

 

Maximaal 2 jaar

 

Klikgedrag en bezoekgegevens
Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Door middel van functionele cookies onthoudt de website dat je bent ingelogd, voor de duur van de sessie. Verder verwerken de analytische cookies het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Wij hebben geen toestemming nodig, omdat er geen of een heel geringe inbreuk op jouw privacy wordt gemaakt door middel van de cookies.

 

In- en uitschakelen van cookies
In jouw browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Social media buttons
Wij maken op onze website gebruik van social media buttons. Hierdoor kun je, door hierop te klikken, worden doorgeleid naar de betreffende social medianetwerken. Websitebezoekers krijgen hierdoor de optie om content delen binnen het eigen netwerk. Social media buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de social medianetwerken. Ook kun je ervoor kiezen om in te loggen via jouw social media profiel. Dan ontvangen wij informatie van jouw profiel om een account aan te maken zodat je die niet handmatig hoeft in te vullen. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken:

De informatie die social medianetwerken verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze partijen stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

 

Rechten van betrokkenen

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om je toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een andere partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

JuriBlox B.V. heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Klachten – Autoriteit Persoonsgegevens

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

JuriBlox B.V.
Jollemanhof 8a
1019 GW Amsterdam
Telefoon: 020 229 33 45
Email: info@lynnlegal.ai
KvK: 66244587